Prodej lesa

Čím se zabýváme

  1. výkupujeme lesy včetně lesních pozemků
  2. výkupujeme i dřevní hmotu
  3. prodáváme a zprostředkováváme prodej lesů a lesních pozemků
  4. prodáváme palivové dříví
  5. zajišťujeme kácení stromů včetně dobývání pařezů
  6. provádíme prořezávání stromů a probírky lesů
  7. jsme schopni zajistit přepravu dřeva
  8. provádíme zalesňování vykácených pozemků
  9. zajišťujeme kompletní úkony spojené s prodejem lesů
  10. zajistíme vše co se lesního hospodářství týče

 

S kým spolupracujeme:

ADVOKÁTNÍ  KANCELÁŘ Tesař & partneři
JUDr. Tomáš Tesař Ph.D.

- zajistí pro nás komplexní právní servis, poradenství při prodeji, pomoc při problému s exekucí a další právní záležitosti

 

SOUDNÍ ZNALEC: Ing. Pavel Hušek

- odhadce Určí tu správnou a výhodnou cenu lesa pro Vás, vyřeší nejasnosti, přesně počítá objem možné hmoty, atd.

 

ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ: Ing. et ing Josef Trochta

- odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů. Poradí, pomůže jak se starat o les, vyjasní jaké kategorie lesů máme, pomůže s plánováním starosti o les atd.

 

Jen u nás máte peníze na ruku!

Nejdříve platíme a až následně řešíme vklad na katastr.

Po dohodnutí ceny za Váš les a pozemek podepíšeme buď v naší kanceláři či u zvoleného advokáta kupní smlouvu.

Po podpisu smlouvy Vám vyplatíme kupní cenu buď hotově, nebo převodem na účet. Až po těchto krocích vložíme kupní smlouvu do katastru nemovitostí.


Nejlepší cena!

Pokud nám předložíte konkurenční nabídku, vždy Vám její cenu navýšíme minimálně o 5%!


Jak prodat Váš les?

Máte na prodej les či dřevní hmotu? Nechcete trávit čas s papírováním? Nevíte jak na to?

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám a vše za Vás zařídíme.

Co budete potřebovat:

Lesní hospodářský plán/LHP či lesní hospodářskou osnovu/LHO a porostovou mapu.

Tyto dokumenty získáte na odboru životního prostředí na Městském či obecním úřadu.

Informaci o tom, pod který úřad Váš les či pozemek spadá zjistíte u Vašeho lesního hospodáře. Většinou se jená o Lesy České Republiky s.p.

Poslední potřebný dokument je list vlastnictví (LV).

Ten si můžete nechat vyhotovit buď na vašem Katastrálním úřadě či na kterémkoliv CZECHPOINTu v ČR.

 

Nábídněte les

 

 

V rámcí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupilo v platnost v ČR dne 25/5/2018, sdělujeme, že Vaše osobní údaje čerpáme z databáze katastru nemovitostí volně dostupné na www.cuzk.cz. Pokud si nepřejete dál od naší společnosti dostávat další nabídky a oslovovací dopisy, sdělte nám to prosím písemně na naši adresu nebo emailem. Tímto sdělením nám dáváte souhlas se zařazením Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, k.ú., LVpřípadně email) do naší evidence majitelů pozemků, kteří nemají zájem o zasílání oslovovacích dopisů a nabídek a my Vás již nadále nebudeme obesílat.